دانلود فراز هایی از سوره مباره ق با صدای ماندگار  استاد عبدالباسط


» آیات 7 - 6  - استاد عبد الباسط


------------------------------------------------------------------------------


»  آیات 11 - 9 - استاد عبد الباسط