تلاوت مقطعی عرفانی از قرائت سوره ق توسط استاد شاکرنژاد در بیت رهبری .
حجم : 3 مگ
طول : 38Sec