تلاوت نفرات اول 6 دوره مسابقات سراسری قرآن

در این پست قصد داریم 6 تلاوت فینال نفرات اول مسابقات سراسری سالهای 89 تا 94 را تقدیم علاقمندان کنیم.01 - تلاوت سوره انعام - حاج عباس هاشمی - نفر اول مسابقات سراسری ایان در سال 89

02 - تلاوت سوره فتح - حاج قاسم مقدمی - نفر اول مسابقات سراسری ایان در سال 90

03 - تلاوت سوره هود - حاج وحید وکیلی - نفر اول مسابقات سراسری ایان در سال 91

04 - تلاوت سوره کهف - حاج جعفر فردی - نفر اول مسابقات سراسری ایان در سال 92

05 - تلاوت سوره فصلت - مرحوم حاج حسن دانش - نفر اول مسابقات سراسری ایان در سال 93

06 - تلاوت سوره حدید - حاج حامد ولیزاده - نفر اول مسابقات سراسری ایان در سال 94