دانلود فیلم ترتیل سوره حمد و توحید توسط مقام معظم رهبری .حجم : 1 مگ
طول : 56Sec