تلاوت زیبای استاد حامد شاکرنژاد در محضر رهبری
حجم : 27 مگابایت
طول : 16 دقیقه