مقطع زیبایی از تلاوت سوره حمد استاد حامد شاکرنژادحجم : 3 مگابایت
طول : 1 دقیقه