حضور محمود شحات در مشهد مقدس با حجم 6 مگابایت از ویدئو قرآن