تلاوت قسمتی از سوره کهف از محمود شحات با حجم 5 مگابایت از ویدئو قرآن