تلاوت قسمتی از سوره اعلی از قاری نوجوان سید صادق مسلمی