ابتهال بسیار زیبای سید کریم موسوی که در مسجد الحرام خوانده اند .
حجم : 5 مگ
طول : 5Min