تلاوت فوق العاده و کوتاه سوره شمس توسط قاری معروف مصری شحاتحجم : 3 مگ
طول : 1.53