تلاوت تقلیدی فوق العاده از ابوالفضل جان طبسی (عبد الباسط و مصطفی اسماعیل) 14 ساله از سبزوار در برنامه اسرا_07-06-1391


حجم : 38 مگابایت
طول :   7 دقیقه