تلاوت بسیار زیبای استاد حامد شاکرنژاد از سوره بلدحجم : 5 مگابایت
طول : 1 دقیقه