ابتهال زیبای حب الحسین استاد حامد شاکرنژاد که در مراسم سالگرد شهید طهرانی مقدم اجرا شده است.حجم : 38 مگابایت
طول : 7 دقیقه