تلاوت مجلسی بسیار زیبا از شحات ، نساء 122 تا 133حجم :30 مگابایت
طول : 25 دقیقه