سوره مبارکه قیامه ... این تلاوت صدای استاد انور شحات بسیار زیاد شبیه پدر مرحومشون محمد شحات انور هستطول : 9 دقیقه ، حجم 20 مگابایت